Zapraszam

Jestem doktorem habilitowanym, profesorem uczelni, pracuję na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach. Posiadam bogate doświadczenie w zarządzaniu, kierowałem: Centrum Kosmetologii Labestetico (właściciel), szkołą wyższą (wicekanclerz), Wydziałem Zarządzania (dziekan), Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Prawnych (dziekan), Instytutem Zarządzania i Marketingu (dyrektor), katedrami, podyplomowymi studiami oraz międzynarodowymi projektami naukowymi. Zaprojektowałem i wdrożyłem: cykliczny konkurs z zarządzania pt. „Liga Menedżerów Biznesu”, podyplomowe studia strategicznego zarządzania personelem, warsztaty personalne w ramach „Spotkań z biznesem”. Stale udoskonalam własne know-how.