Dydaktyka

Tutaj znajdziesz informacje o prowadzonych przeze mnie zajęciach dydaktycznych 

Prowadzone zajęcia

Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jestem ekspertem European Commission, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Programu Foresight Polska 2020, recenzentem prac habilitacyjnych, doktorskich, dyplomowych i monografii (ORCID ID 0000-0003-3038-6859; ResearchGate.net; Sciprofiles.com).

W dydaktyce mam ponad 25-letnie doświadczenie, prowadzę zajęcia w uniwersytecie i szkole doktorskiej. Jestem promotorem prac doktorskich i dyplomowych.

Materiały do zajęć​

Poniżej znajdują się materiały dla studentów z przedmiotów, które prowadzę:

 • Wykłady: Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wykłady: Zarządzanie kompetencjami kadr przedsiębiorstwa.
 • Wykłady: Negocjacje w biznesie.
 • Wykłady: Ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej.
 • Seminarium magisterskie: Mini metodyka pisania pracy dyplomowej.

Seminarium doktorskie

Przedstawiam trzy ścieżki rekrutacji kandydata do Szkoły Doktorskiej:

Ścieżka podstawowej rekrutacji

Ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie, kandydat wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, spełnia kryteria określone przez właściwą Szkołę Doktorską.

Ścieżka projektowa

Promotor otrzymał dofinansowanie projektu naukowego i poszukuje doktorantów w ramach konkursu. Ogłoszenia o naborze zamieszczane są na stronie właściwej Szkoły Doktorskiej.

Doktorat wdrożeniowy

Kandydat stara się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prezentując projekt, który może zostać podjęty we współpracy z przedsiębiorstwem.

Proponowane tematy badawcze dla doktorantów:

 • Zarządzanie kompetencjami kadr kierowniczych w dojrzałych przedsiębiorstwach
 • Job Crafting w obszarach indywidualizacji zasobów ludzkich przedsiębiorstwa
 • Tworzenie pracy i zaangażowanie w pracę: pośrednicząca rola dopasowania osoby do pracy
 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym w dojrzałych organizacjach
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacjach dojrzałych
 • Model zarządzania zasobami ludzkimi w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa
 • Modelowanie ścieżek kariery pracowników w nowoczesnych przedsiębiorstwach

Seminarium magisterskie

Proponowane obszary tematyczne seminarium magisterskiego:

 • Zarządzanie komunikacją w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji
 • Zarządzanie przez partycypację pracowników
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie dokumentacją personalną
 • Zarządzanie turkusową (lub czerwoną, pomarańczową, zieloną) organizacją
 • System doboru pracowników w przedsiębiorstwie 
 • System motywacyjny w przedsiębiorstwie
 • System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
 • System wartościowania stanowisk pracy
 • System adaptacji pracowników w przedsiębiorstwie
 • System oceniania pracowników w przedsiębiorstwie
 • System kontroli jakości pracy w przedsiębiorstwie
 • Analiza kadrowa w przedsiębiorstwie
 • Skuteczność head huntingu w rekrutacji bezpośredniej
 • Skuteczność coachingu jako narzędzia rozwoju
 • Skuteczność mentoringu w adaptacji pracowników
 • Skuteczność tajemniczego klienta w ocenie jakości obsługi
 • Modele zatrudnienia pracowników w polskich przedsiębiorstwach
 • Modele szkolenia pracowników
 • Modele kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach
 • Modele organizacji pracy
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Outplacement w przedsiębiorstwie
 • Job crafting w przedsiębiorstwie.
 • Work-Life Balance w przedsiębiorstwie
 • Job shadowing (uczenie się przez obserwację pracy innych) w przedsiębiorstwie
 • Job sharing (dzielenie się pracą/stanowiskiem pracy) w przedsiębiorstwie