Planowanie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie

J.S. Kardas, Planowanie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie, [w:] Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, pod red. M. Minkiny i J. Zielińskiego, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2016, s. 189-204, ISBN 978-83-64415-09-8.

(…) W strategiach personalnych nowoczesnych organizacji zauważalny jest determinant systemowego wzrostu możliwości wytwórczych pracowników, niezależne od tego, jakie zajmują miejsce w strukturze organizacji. W związku z powyższym planowanie rozwoju pracowników musi być na trwałe wbudowane w strategię organizacji po to, aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego rynku. W obecnych realiach biznesowych organizacja musi ciągle się rozwijać, by pozostać w czołówce. Podstawowym elementem tego rozwoju jest zatem rozwój jej zasobów ludzkich.

  Nie ulega wątpliwości, że dzięki dużej dostępności do wiedzy, technologii i innych zasobów około 80% tego, co robi organizacja, może wykonać jej konkurencja. Pozostałe 20% zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Na rynku uda się zaistnieć i utrzymać tym organizacjom, które aktywnie dbają o rozwój posiadanych zasobów ludzkich, właściwie komponują i zarządzają rozwojem (karierami) swoich pracowników. System ich rozwoju musi zatem być ściśle powiązany ze strategią organizacji i aktywnie monitorowany. W konsekwencji zarządzanie rozwojem pozwoli na lepsze dostosowanie potencjału wiedzy, umiejętności i osobowości, a więc kompetencji pracowników do wykonywanych zadań. Znając etapy rozwoju pracowników, organizacja może skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom. (…)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *