Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko – procesy – systemy – zasoby

J.S. Kardas, M. Wójcik Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko – procesy – systemy – zasoby, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, ss. 562, ISBN 978-83-8085-396-6.

W teorii dość znany jest pogląd, że zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest przeciwdziałanie schyłkowi, przetrwanie i rozwój. Przedsiębiorstwo, aby przetrwać inicjuje działania ukierunkowane na sprawność i skuteczność, wyzwala innowacyjność, jednocześnie uwzględnia odmienność różnych przedsięwzięć wynikających z interakcji przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz ułatwia realizację obranej strategii i wprowadzenie zmian.

   Skuteczne zarządzanie stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Świadczy o zdolności budowania i urzeczywistniania strategicznych celów organizacji. Wobec powyższego warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa jest stałe generowanie zysku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dbałość o jakość zasobów oraz nowoczesność wewnętrznych procesów i systemów zarządzania.

   Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w środowisku. Oddziałuje na nie, jak i samo jest przedmiotem oddziaływania. W niniejszej książce: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko – procesy – systemy – zasoby autorzy zwracają szczególną uwagę na te aspekty, które warunkują jego prawidłowe działanie i rozwój.

   Książka jest zaadresowana przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Nawiązuje do treści programów kształcenia na kierunkach: zarządzanie, ekonomia i logistyka. (…)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *