Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w opiniach pracowników administracji publicznej

J.S. Kardas, K. Loranty, Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w opiniach pracowników administracji publicznej, Wydział Wydawniczy AON, Warszawa 2001, ss.90. ISBN 83-88062-62-X

Czy nie ciekawe jest poznanie pewnego obszaru perspektywy poznawczej urzędników administracji publicznej w Polsce? W książce interesowano się pewną częścią wiedzy obejmującą reprezentacje poznawcze w strukturach postaw kadr administracji, pojęć i zjawisk związanych z obronnością państwa. Założono, że sieć poznawcza nie jest na ogół systemem w całości zintegrowanym. Podstawą tej tezy są sprzeczne doświadczenia wynikające z rozmaitych źródeł oddziaływań na jednostkę. Czy nie jest tak, że dla każdego systemu poglądów istnieją takie przedmioty, z którymi stosunki – relacje odgrywają rolę krytyczną, a i tym samym można przypuszczać, że postępową (…)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *