Edukacja kadr administracji publicznej na Wyższych Kursach Obronnych

J.S. Kardas, Edukacja kadr administracji publicznej na Wyższych Kursach Obronnych, Wydział Wydawniczy AON, Warszawa 2002, ss. 72. ISBN 83-88062-82-4

Kierowanie odnosi się do ludzi i relacji międzyludzkich, jest nieodłączną składową zarządzania. Jest drogą do realizacji zadań administracji publicznej, która w swojej działalności powinna, stosownie do przydzielonych im kompetencji przygotowywać i utrzymywać na odpowiednim poziomie potencjał państwa. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga od uczestników tego procesu, z jednej strony, świadomości o randze nałożonych na nich zadań, z drugiej zaś wiedzy i ciągłego doskonalenia własnych kompetencji (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *