Rozwój kompetencji kierowniczych

J.S. Kardas, Motywacja w kształtowaniu kompetencji, [w:] Rozwój kompetencji kierowniczych, pod red. B.M. Szulca i T. Majewskiego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2002, s. 22-30, ss. 182. BG AON syg. S/5122.

Rozwój kadr kierowniczych dokonuje się poprzez nabywanie pożądanych kompetencji zawodowych, takich, które są lub będą bezpośrednio przydatne na zajmowanym stanowisku służbowym. Rozwój ten jest procesem ciągłym, uwzględniającym uwarunkowania współczesnej organizacji i możliwości osobowościowe kierownika. Główną z ról, w tym procesie, odgrywa motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Niniejsze opracowanie ujmuje dwa cykle badań, pierwszy dotyczy nabywania przez studentów AON kompetencji kierowniczych, drugi – absolwentów uczelni. Całość książki uzupełniona jest konkluzjami i zestawami załączników (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *