Alternatywy działania liderów wojskowych

J.S. Kardas, Alternatywy działania liderów wojskowych , [w:] Lider wojskowy u progu XXI wieku, pod red. M. Kalińskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, s. 87-91. ISBN 83-7151-569-3

Lider potrafi znaleźć ludzi posiadających potrzebną wiedzę, ponadto czerpie ją z dobranych przez siebie ekspertów. Słusznie zatem pisał R. Perot: otocz się ludźmi bardziej utalentowanymi niż sam jesteś, wydaje się, że sukces wtedy będzie z Tobą. Warto także wspomnieć o dwóch wizjach, jakie powinien mieć lider. Pierwsza – to wizja swojego działania; druga – to wizja, jaką ma co do rozwoju kierowanego zespołu (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *