Instytucjonalizacja przygotowania obronnego kadr administracji

J.S. Kardas, K. Loranty, Instytucjonalizacja przygotowania obronnego kadr administracji, Warszawa 2003, Wydział Wydawniczy AON, ss. 126. ISBN 83-88062-49-2

Zwrócono uwagę na metodologiczne uwarunkowania badania procesu przygotowania urzędników administracji publicznej do wykonywania zadań obronnych. Zaproponowano, aby spojrzeć na ten problem tak jak na określoną sekwencję zjawisk społecznych, obejmującą potrzeby, normy i instytucje powstałe na bazie tych potrzeb oraz urządzenia i związki instytucjonalne, które są następstwem instytucji, a także stwarzają jej dogodne warunki rozwoju. Praca obejmuje cztery rozdziały, a uzupełniają ją trzy apendyksy (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *