Zasoby osobowe w administracji – implikacje motywacyjno-edukacyjne

J.S. Kardas, Zasoby osobowe w administracji – implikacje motywacyjno-edukacyjne, [w:] Wychowanie patriotyczno-obronne. Tradycje i współczesność, pod red. R.Kalinowskiego, J. Kunikowskiego, L. Wyszczelskiego, Wydawnictwo AP, Siedlce 2004, s. 147-157. ISSN 0860-2719

Nietrudno zgodzić się z tezą, że ludzie są zainteresowani instytucją (organizacją), w której pracują. Niewiele trzeba, aby rozbudzić ich zaangażowanie, sympatię i przywiązanie do tejże organizacji i do zadań, które mają wykonać. Przy czym, sprostanie wymogom, jakie ona stawia, wymaga od kierownika ciągłego doskonalenia kompetencji. Przeprowadzone badania (w latach 2000-2001, N=122) wśród urzędników administracji publicznej, w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa, dają dość ciekawy obraz rzeczywistości (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *