Uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych

J.S. Kardas, Uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych, [w:] Kształtowanie kompetencji społecznych żołnierzy, pod red. M. Kalińskiego, Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A., Warszawa 2004, s. 106-109. ISBN 83-921734-0-6

Generalnie społeczeństwo charakteryzuje niewiara w to, by pojedynczy człowiek – nawet angażujący się w sprawy publiczne – miał wiele do powiedzenia. Mozna uznać, że społeczeństwo na ogół nisko ocenia możliwości własnego wpływu na podejmowanie ważnych, środowiskowych decyzji. Czy rzeczywiście tak jest? Co kieruje ludźmi przy wyborze określonych zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb? Jakie mają odczucia po osiągnięciu celu (…)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *