Zarządzanie kompetencjami kadr kierowniczych w małym i średnim przedsiębiorstwie

J.S. Kardas, Zarządzanie kompetencjami kadr kierowniczych w małym i średnim przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”. Organizacje, ludzie, procesy, procedury, pod red. naukową L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, s. 315-324. ISBN 83-7464-059-6

Kompetencje kadr kierowniczych w przedsiębiorstwie związane są z analizą działalności zawodowej i są charakterystyczne dla danej sytuacji organizacyjnej.
W tej konwencji ujmowane są kompetencje: osobiste, społeczne, specjalistyczne i nastawione na organizację. Wskazuje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sprawnie funkcjonować bez ustalonej struktury kompetencji i określonych standardów pracy (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *