Wzrost kompetencji kadr immanentną cechą rozwoju administracji

J.S. Kardas, Wzrost kompetencji kadr immanentną cechą rozwoju administracji, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2006, nr 4, SGH, Warszawa 2006, s. 55-68. ISSN 1734-087X

Wzrost zainteresowania badaniami kompetencji obserwuje się już od XIX wieku (aspekt umiejętności). Przypuszczalną przyczyną może być rozbudowa struktur organizacji oraz poszerzanie się jej zakresu działania i odpowiedzialności. To z kolei wiąże się z całą sferą organizacji, racjonalizacji pracy i podwyższania kwalifikacji. W badaniach m.in. wykorzystuje się teorię technologiczną, w myśl której wiedza naukowa nie może ograniczać się do rozważań teoretycznych, musi pełnić funkcje praktyczne. Znaczenie tej wiedzy wyraża się w jej skuteczności i użyteczności, co przekłada się bezpośrednio na wzrost kompetencji kadr (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *