Instytucjonalistyka

J.S. Kardas, Эффективность в институциональной теории, [w:} Институционалистика: теория, методология, прикпадные аспекты, под научной редакцией А.В. Черновалова, Альтернатa, Брест 2010, s. 32-36, ISBN 978-985-521-158-8.

Instytucjonalizacja jest ważnym a zarazem skomplikowanym procesem organizacyjnym. Powodzenie procesu uzależnione jest od stopnia efektywności podejmowanych działań przez organizację. Warto spojrzeć na efektywność z punktu widzenia instytucjonalistyki (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *