Filozofia życia

J.S. Kardas, W kierunku kompetencji i etyki menedżerów, [w:] Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, pod red. E. Jarmocha i J. Kunikowskiego, tom 1, Wyd. UPH, Siedlce-Drohiczyn 2011, s. 91-97. ISBN 978-83-7051-632-1.

Niejednokrotnie menedżer staje przed wyborem sposobu postępowania, z jednej strony proorganizacyjnego (prowłaścicielskiego), z drugiej propracowniczego. Godzenie dwóch podmiotów: pracodawcy i pracobiorcy w sytuacji, gdy sprzeczne są ich interesy jest problemem trudnym do rozwiązania i rozłożonym w czasie. Niemniej przypadki takich konfliktów, mimo skomplikowania, są rozwiązywane. W takich sytuacjach dużego znaczenia nabiera stosowany w organizacji model zarządzania, poziom kompetencji podmiotów zarządzania i stopień przestrzegania przez nich zasad etycznych (…)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *