Zeszyty Naukowe UPH nr 87

J.S. Kardas, Determinanty rozwoju strukturalno-rzeczowego Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w latach 2000-2010, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Nr 87, Seria Administracja i Zarządzanie (14) 2010, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2010, s. 9-29. PL ISSN 2082-5501.

Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które z założenia mają wzbogacać wartości posiadanych kapitałów. Zmiany można wprowadzać stosując jedną z dwóch strategii. Pierwsza oparta o zmiany ewolucyjne, tzn. małe kroki, wówczas następuje powolny postęp w długim okresie czasu. Druga, strategia zmian rewolucyjnych, polegająca na radykalnym przebudowaniu organizacji, w krótkim okresie czasu. Mając powyższe na względzie oraz dokonując porównań wzorców strategicznych można stwierdzić, że Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej, rozwija się według koncepcji ewolucyjnej.

Ciągła potrzeba kształtowania środowiska bardziej uniwersalnego, a jednocześnie zróżnicowanego wewnętrznie jest coraz wyraźniejsza, dlatego długofalowym zamierzeniem jednostki jest dążenie do spełnienia wymagań jakości badań naukowych, zasięgu badań, poziomu współpracy międzynarodowej oraz jakości procesu kształcenia i jego systemowej oceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *