Ergo Work – w kierunku wyrównania szans na rynku pracy

J.S. Kardas, Ergo Work – w kierunku wyrównania szans na rynku pracy, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Nr 99, Seria Administracja i Zarządzanie (26) 2013, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2013, s. 13-19. PL ISSN 2082-5501.

Zmiany ilościowe i strukturalne w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych uzależnione są od techniki, technologii i kompetencji organizacji. Organizacje wysokorozwinięte kształtują tzw. podejście otwarte dla wszystkich pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz dywersyfikacji kwalifikacji. Twierdząc (wydaje się słusznie), że nie ma pracowników niepełnosprawnych, są pracownicy z różnymi potrzebami. Takie podejście do zatrudnienia i dostosowania stanowisk pracy jest właściwe, nie powoduje wykluczenia zawodowego osób z potrzebami.

       Działanie w procesie doboru skupia się na wyszukaniu osób z wysokimi kwalifikacjami, o kluczowych kompetencjach (najwartościowszych) dla organizacji i dopasowaniu ich do stanowisk pracy. Organizacja działa w myśl zasady dochód pracowników i zyski pracodawców to wspólny mianownik, według którego ocenia się celowość stosunku pracy (zawartej umowy między podmiotami). Można więc postawić tezę, że o randze i pozycji konkurencyjnej organizacji decyduje jakość, a nie koszt zasobu ludzkiego (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *