Wdrażanie zarządzania kompetencjami

J.S. Kardas, Wdrażanie zarządzania kompetencjami, [w:] Studia z zarządzania międzykulturowego, pod red. Ł. Sułkowskiego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2007, s. 199-206. ISBN 978-83-60230-13-8.

Wskazuje się, że przedsiębiorstwa nie mogą sprawnie funkcjonować bez ustalonej struktury kompetencji i określonych standardów pracy.
Proces wdrażania zarządzania kompetencjami w organizacji zaprezentowano w pięciu etapach, warunkując je posiadaniem w przedsiębiorstwie wystarczających zasobów kompetencji (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *