Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby

J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, ss. 551. ISBN 978-83-7251-892-7.

Współautorzy wyszli z założenia, że problematykę przedstawią rozpoczynając od środowiska i uwarunkowań działania przedsiębiorstwa, następnie zaprezentują procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemy zarządzania i na końcu zasoby. Generalnie punktem odniesienia są zawsze pracownicy, począwszy od indywidualnych jednostek po zespoły pracownicze. To oni bowiem tworzą nowe wartości, tym samym przyczyniają się do rozwoju organizacji (…).

Kup online
Spis treści

Wprowadzenie 
CZĘŚĆ IŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Rozdział 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego – Mariusz CielemęckiGeneza i istota przedsiębiorstwaCele alternatywne i funkcje przedsiębiorstwaTypologia przedsiębiorstwPrzeobrażenia i zmiana roli przedsiębiorstw w gospodarce PolskiPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana
Rozdział 2.2.1.2.2.2.3.2.4.Przedsiębiorstwo jako element otoczenia – Mirosław SkarżyńskiŚrodowisko zewnętrzneŚrodowisko zewnętrzne – bliższeŚrodowisko wewnętrznePytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana
Rozdział 3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa – Monika JasińskaIstota i charakterystyka konfliktów w organizacjiZnaczenie i źródła konfliktów w systemie społecznym przedsiębiorstwaRola kadry kierowniczej w przezwyciężaniu  konfliktówSposoby przezwyciężania konfliktów  w organizacjiPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana
Rozdział 4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.Etyka w biznesie – trudności i perspektywy – Grażyna O’SullivanEtyka w biznesie – złudzenie idealistów czy realna szansa zwiększania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacjiNierelatywne normy moralne w etyce biznesuSpołeczna odpowiedzialność biznesuBadania w etyce w biznesiePytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana
Rozdział 5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Dariusz ChilimoniukRodzaje przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w zarządzaniuInternet w marketingu (e-marketing)Model komunikacji internetowejKontakty z klientami, handel elektroniczny i telepracaE-learningInternet w logistycePytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana
CZĘŚĆ IIPROCESY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Rozdział 6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.Proces zarządzania strategicznego – Marzena Wójcik – AugustyniakGeneza i istota zarządzania strategicznegoEtapy procesu zarządzania strategicznegoAlianse strategiczneRola procesów fuzji i przejęćPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie – Ewa MultanProces planowania w przedsiębiorstwieRodzaje planów i procedura przygotowania planówKlasyfikacje decyzji w procesie zarządzaniaCykl podejmowania decyzjiTworzenie i ocena biznes planówPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych – Mariusz CielemęckiIstota i miejsce struktur organizacyjnych w strukturach działalności gospodarczejElementy składowe struktury organizacyjnejFunkcje struktury organizacyjnejKlasyfikacja struktur organizacyjnychKierunki zmian struktur organizacyjnychPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 9.9.1.9.2.9.3.9.4.Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie – Edyta BombiakIstota i znaczenie motywowania we współczesnych organizacjachSystem motywowania i jego instrumentyZasady skutecznego motywowaniaPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 10.10.1.10.2.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.Kontrolowanie procesów pracy – Aneta Wysokińska – Senkus, Monika ChyłekDefinicje i rodzaje kontroliZakres, funkcje i zadania kontroli w organizacjiProcedura kontrolnaControlling i jego znaczenie dla przedsiębiorstwaAudyt w organizacjiDefinicja i rodzaje benchmarkinguPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 11.11.1.11.2.11.3.11.4.Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Wioletta WeredaPojęcie skutecznej komunikacjiRodzaje komunikacji w procesie zarządzaniaKomunikacja niewerbalna (tzw. mowa ciała, czyli silent language)Pytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 12.12.1.12.2.12.3.12.4.12.5.12.6.Proces negocjacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Bogusława StańczewskaPodział negocjacji ze względu na przedmiot rozmówNegocjacje indywidualneZespół negocjacyjnyPrzebieg procesu negocjacyjnegoNegocjowanie jako element potencjału organizacjiPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 13.13.1.13.2.13.3.13.4.13.5.13.6.Zarządzanie procesem zmian – Monika JasińskaFormy i rodzaje zmian w organizacjiŹródła zmian w organizacjachWprowadzanie zmian w organizacjiBrak akceptacji pracowników wobec przeprowadzanych zmianSposoby zmniejszania oporu wobec zmianPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
CZĘŚĆ IIISYSTEMY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
Rozdział 14.14.1.14.2.14.3.14.4.14.5.Zarządzanie produkcją – Robert RudzińskiZarządzanie systemami produkcyjnymi w przedsiębiorstwachOrganizacja procesu produkcyjnegoOtoczenie systemu produkcyjnegoMetody, techniki oraz systemy planowania i sterowania produkcjąPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 15.15.1.15.2.15.3.15.4.15.5.Zarządzanie jakością – Janusz Toruński, Aneta Wysokińska – SenkusSystemy zarządzania jakością według norm ISO serii 9000Dobra Praktyka ProdukcyjnaSystem Analizy Zagrożeń i Kontroli Punktów KrytycznychKompleksowe zarządzanie jakościąPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 16.16.1.16.2.16.3.16.4.16.5.16.6.Zarządzanie kulturą organizacji – Krystyna KubikIdentyfikacja kulturyFunkcje kulturyKultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakościąTypologia kulturCzynniki wpływające na kształtowanie kulturyPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 17.17.1.17.2.17.3.17.4.17.5.Zarządzanie innowacjami – Jakub J. BrdulakPojęcie innowacjiPowody wdrażania innowacji oraz kategorie nowych produktówFazowy proces innowacji produktuCzynniki decydujące o powodzeniu wprowadzania nowego produktuPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 18.18.1.18.2.18.3.18.4.18.5.18.6.Zarządzanie projektami – Tomasz StefaniukIstota projektu i zarządzania projektemRozpoczęcie projektuSzczegółowe planowanie realizacji projektuRealizacja i zakończenie projektuMetodyki zarządzania projektamiPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 19.19.1.19.2.19.3.19.4.19.5.Zarządzanie marketingowe – Stefan AntczakWybrane pojęcia marketinguIstota zarządzania marketingowegoKoncepcje działań marketingowych przedsiębiorstwaWybrane aspekty zarządzania marketingowegoPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 20.20.1.20.2.20.3.20.4.20.5.20.6.20.7.20.8.Zarządzanie logistyką – Stanisław DworeckiPojęcie i interpretacja logistykiZasady racjonalnego działania w logistyceŁańcuch logistycznyMagazynowanie dóbrLogistyka dystrybucjiLogistyka zaopatrywaniaLogistyka transportuPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana   
CZĘŚĆ IVZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA 
Rozdział 21.21.1.21.2.21.3.21.4.21.5.Zarządzanie zasobami ludzkimi – Jarosław S. KardasCele, zadania oraz działania i funkcje zarządzania zasobami ludzkimiPlanowanie zatrudnienia – doboru i odejścia pracownikówOcena i wynagradzanie pracownikówZastosowanie modeli oddziaływań motywacyjnychPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 22.22.1.22.2.22.3.22.4.22.5.22.6.22.7.Zarządzanie finansami – Beata Domańska – SzarugaCele i uwarunkowania decyzji finansowychZmienna wartość pieniądza w czasieOcena sytuacji finansowej przedsiębiorstwaPozyskiwanie kapitałów – finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnejDecyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwieZarządzanie kapitałem obrotowymPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 23.23.1.23.2.23.3.23.4.23.5.23.6.23.7.Zarządzanie informacją – Tomasz StefaniukIstota informacjiPotrzeby informacyjne i procesy informacyjneTechnologie informacyjneLudzie w procesie zarządzania informacjąBezpieczeństwo informacjiWywiad gospodarczyPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 24.24.1.24.2.24.3.24.4.24.5.24.6.24.7.24.8.Zarządzanie wiedzą – Bogusz MikułaGeneza zarządzania wiedząIstota, cechy i typy wiedzyDefinicje, role i funkcje zarządzania wiedząPłaszczyzny i poziomy zarządzania wiedząIstota i podstawowe zadania strategicznego zarządzania wiedząPrzykładowe modele generowania wiedzy oraz podstawowe procesy z udziałem wiedzyBariery zarządzania wiedząPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Rozdział 25.25.1.25.2.25.3.25.4.Zarządzanie czasem – Krystyna KubikKategorie czasu i ich podziałEkonomiczne wykorzystanie czasuPożeracze czasu oraz etapy zarządzania czasemPytania i zagadnienia do dyskusji oraz literatura zalecana 
Zakończenie 
Bibliografia 
Nota o autorach publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *