Urządzenia i związki instytucjonalne w szkoleniu kadr przedsiębiorstwa

J.S. Kardas, Urządzenia i związki instytucjonalne w szkoleniu kadr przedsiębiorstwa, [w:] Instytucjonalna ekonomika, pod red. A.W. Czernowałowa, Wydawnictwo Alternatywa, Białoruś – Brześć 2008, s. 26-30. ISBN 978-985-521-004-8.

Instytucjami możemy nazwać także względnie powszechne, zobiektywizowane wzory i normy działania. Wydaje się, że może być to praca zawodowa, czy działalność szkoleniowa. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebują one pewnych strukturalnych i materialnych podstaw. Tworzą je urządzenia instytucjonalne i związki instytucjonalne, które (według części socjologów) stanowią instytucję w znaczeniu rzeczowym (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *