Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść

J.S. Kardas (red.), Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, ss.272. PL ISSN 0860-2719.

Książka przedstawia uwarunkowania, znaczenie i wpływ potencjału ludzkiego na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wskazuje elementy zarządzania i wartościowania. Oceny, wnioski i formułowane opinie – czasami dyskusyjne – wynikają z prowadzonych przez autorów badań literaturowych i empirycznych. Komparacja podejść zachęca do interpretacji problemu (…).


Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ 1
UWARUNKOWANIA ORAZ ZNACZENIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 1.   Wyspecjalizowane repozytorium wiedzy – jako instytucjonalne ujęcie kategorii kapitału ludzkiego – Aleksandr Czernowałow, Zofia Czapska

Rozdział 2.   Wiedza jako czynnik konkurencyjności małego przedsiębiorstwa – Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz

Rozdział 3.   Wpływ zasobów niematerialnych na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw – Adam Skrzypek

Rozdział 4.   Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu konkurencji przedsiębiorstw – Janina Potiopa

Rozdział 5.   Znaczenie kapitału intelektualnego dla rozwoju firm w opinii potencjalnych przedsiębiorców – Marek Niewęgłowski

Rozdział 6.   Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich – Teresa Miś

Rozdział 7.   Kapitał intelektualny źródłem przewagi konkurencyjnej małej firmy (na przykładzie apteki) – Klaudia Gilner

Rozdział 8.   Wpływ kapitału intelektualnego na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych – Małgorzata Białas

CZĘŚĆ 2
ELEMENTY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 9.   Identyfikowanie i wartość potrzeb szkoleniowych (IPS) w przedsiębiorstwie – Jarosław S. Kardas

Rozdział 10. Identyfikacja i konceptualizacja aktywów niematerialnych kluczowym elementem zarządzania kapitałem intelektualnym – Grażyna Michalczuk

Rozdział 11. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w procesie kształtowania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw – Elżbieta Skrzypek

Rozdział 12. Nowoczesne koncepcje zarządzania personelem podstawą konkurencyjności współczesnych organizacji – Krystyna Serafin

Rozdział 13. Zarządzanie kompetencjami w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa – Joanna Moczydłowska

Rozdział 14. Organizacja procesowa jako model struktury współczesnego przedsiębiorstwa – Mariusz Cielemęcki

Rozdział 15. Kapitał organizacyjny źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie doboru kadr – Ewa Multan

Rozdział 16.  Zarządzanie procesami pracy – Ireneusz Ignacik, Piotr Senkus

CZĘŚĆ 3
ELEMENTY WARTOŚCIOWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozdział 17. Praca zorientowana na informacje (I-WORK) nośnikiem potencjału konkurencyjnego – Krystyna Lisiecka

Rozdział 18. Wartościowanie pracy w organizacji – Renata Wojciechowska

Rozdział 19. Mobbing jako zagrożenie wartości przedsiębiorstwa – Renata Wojciechowska

Rozdział 20. Metoda wyceny kapitału ludzkiego (strategiczna karta wyników) – Monika Jedynak, Magdalena M. Stuss

Rozdział 21. Kompetencje podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa – interpretacja, wartość i zastosowanie – Edyta Bombiak

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Informacja o autorach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *