Jarosław Kardas

Jarosław Kardas

Human Resources

J.S. Kardas, Employee Recruitment and Profesional Competence Assessment in the Process of Selecting Employees, [w:] Human Resources. Their Use and Development, scientific editing G. O’Sullivan, H. Wyrębek, Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw 2012, s. 150-169. ISBN 978-83-63773-08-3. The following material’s objective is to present…

Przeobrażenia i wsparcie

J.S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012, ss. 285. ISBN 978-83-62304—57-8. Podstawowymi ogniwami działalności zawodowej pracownika są wiedza, umiejętności i postawy. Ogniwa te łączą informacja oraz sposoby samodzielnego jej zdobywania i wykorzystywania. Przyznać należy,…

Dobór pracowników do organizacji

J.S. Kardas, E. Multan (red.), Dobór pracowników do organizacji wobec wyzwań rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 142. PL ISSN 2083-4179. Jednym z podstawowych zadań zarządzania zasobami ludzkimi jest dobór kompetentnych pracowników do organizacji. Proces doboru realizowany…

Filozofia życia

J.S. Kardas, W kierunku kompetencji i etyki menedżerów, [w:] Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, pod red. E. Jarmocha i J. Kunikowskiego, tom 1, Wyd. UPH, Siedlce-Drohiczyn 2011, s. 91-97. ISBN 978-83-7051-632-1. Niejednokrotnie menedżer staje przed wyborem sposobu postępowania, z…

Zeszyty Naukowe UPH nr 87

J.S. Kardas, Determinanty rozwoju strukturalno-rzeczowego Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w latach 2000-2010, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Nr 87, Seria Administracja i Zarządzanie (14) 2010, Wydawnictwo UP-H, Siedlce 2010, s. 9-29. PL ISSN 2082-5501. Rozwój organizacji związany jest z przeprowadzaniem zmian, które…

Społeczny wymiar ZR organizacji

J.S. Kardas, M. Jasińska (red.), Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, ss.361. ISBN 978-83-60652-82-4. Zrównoważony rozwój organizacji jest procesem, w którym priorytetem staje się zaspakajanie potrzeb rozwojowych organizacji i doskonalenie jej teraźniejszości, nie pomniejszając możliwości zaspokojenia tych…

Instytucjonalistyka

J.S. Kardas, Эффективность в институциональной теории, [w:} Институционалистика: теория, методология, прикпадные аспекты, под научной редакцией А.В. Черновалова, Альтернатa, Брест 2010, s. 32-36, ISBN 978-985-521-158-8. Instytucjonalizacja jest ważnym a zarazem skomplikowanym procesem organizacyjnym. Powodzenie procesu uzależnione jest od stopnia efektywności podejmowanych działań przez organizację.…

Kariera menedżerów oparta na kompetencjach

J.S. Kardas, Kariera menedżerów oparta na kompetencjach [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej Nr 80, Seria Administracja i Zarządzanie (7) 2009, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 9-19. PL ISSN 1896-5822. Menedżer wykorzystuje kluczowe kompetencje na różnych polach aktywności zawodowej, oferuje pracodawcy przewagę…

Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

J.S. Kardas, Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Studia Emka, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60652-47-3. Dobre relacje umożliwiają porozumienie i współpracę między podmiotami, są źródłem kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz szeroko pojmowanej aktywności. Kapitał relacyjny traktowany jest jako sieć relacji zewnętrznych…

Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść

J.S. Kardas (red.), Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, ss.272. PL ISSN 0860-2719. Książka przedstawia uwarunkowania, znaczenie i wpływ potencjału ludzkiego na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wskazuje elementy zarządzania i wartościowania. Oceny, wnioski i formułowane…