Jarosław Kardas

Jarosław Kardas

Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby

J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, ss. 551. ISBN 978-83-7251-892-7. Współautorzy wyszli z założenia, że problematykę przedstawią rozpoczynając od środowiska i uwarunkowań działania przedsiębiorstwa, następnie zaprezentują procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemy…

Wdrażanie zarządzania kompetencjami

J.S. Kardas, Wdrażanie zarządzania kompetencjami, [w:] Studia z zarządzania międzykulturowego, pod red. Ł. Sułkowskiego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2007, s. 199-206. ISBN 978-83-60230-13-8. Wskazuje się, że przedsiębiorstwa nie mogą sprawnie funkcjonować bez ustalonej struktury kompetencji i określonych standardów…

Zarządzanie karierami menedżerów oparte na kompetencjach

J.S. Kardas, Zarządzanie karierami menedżerów oparte na kompetencjach, „Zeszyty Naukowe NSW” 2007, nr 1, NSW, Siemiatycze 2007, s. 12-29. ISSN 1897-094X. Kariera menedżerów związana jest z rozwojem zawodowym i rozwojem przedsiębiorstwa. Aby współczesne przedsiębiorstwo mogło nosić miano nowoczesnego, musi zaakceptować fakt…

Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji

J.S. Kardas (red.), Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, ss. 250. PL ISSN 0860-2719. Książkę podzielono na trzy części. Pierwsza dotyczy uwarunkowań zarządzania potencjałem osobowym, w której ujęto mechanizmy kształtowania kompetencji, wielokulturowość, motywowanie, diagnozowanie…

Wzrost kompetencji kadr immanentną cechą rozwoju administracji

J.S. Kardas, Wzrost kompetencji kadr immanentną cechą rozwoju administracji, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2006, nr 4, SGH, Warszawa 2006, s. 55-68. ISSN 1734-087X Wzrost zainteresowania badaniami kompetencji obserwuje się już od XIX wieku (aspekt umiejętności). Przypuszczalną przyczyną może być rozbudowa struktur organizacji…

Wzmacnianie kompetencji kierowniczych kadr przedsiębiorstwa

J.S. Kardas, Wzmacnianie kompetencji kierowniczych kadr przedsiębiorstwa, [w:] Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, pod red. M. Ciska, Wydawnictwo AP, Siedlce 2006, s. 63-71. PL ISSN 0860-2719 Co z tego, że właściwe kompetencje posiadają pracownicy przedsiębiorstwa, jeżeli ich kierownicy kompetencji do kierowania nie…

Zasoby osobowe podstawowym aktywem organizacji

J.S. Kardas, Zasoby osobowe podstawowym aktywem organizacji, [w:] Efektywność kierowania (dowodzenia), pod red. J. Michniaka, Wydział Wydawniczy AON, Warszawa 2005, s. 55-71. Poglądy na temat znaczenia i efektywnego spożytkowania zasobów osobowych, w tym efektywności działania kierownika, ewaluują wraz ze zmianami zachodzącymi…